Deze arbocatalogus is een initiatief van sociale partners:

Toelichting

Waarom een Arbocatalogus?

In 2007 heeft de overheid de Arbowet aangepast. Volgens de nieuwe wet zijn werkgevers en werknemers voortaan zelf verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden in de bedrijven. Hoewel de overheid de doelen stelt en de voorschriften bepaalt, kunnen werkgevers en werknemers nu zelf afspraken maken over hoe zij optimale veiligheid en gezondheid in de arbeidssituatie willen bereiken. Deze afspraken en oplossingen worden vastgelegd in de arbocatalogus. Maatwerk is hierbij het sleutelbegrip. De Arbocatalogus voor de Tentoonstellingsbedrijven is per december 2009 goedgekeurd en vervangt de Arbobeleidsregels voor de onderwerpen Lichamelijke Belasting en Houtstof als onderdeel van Gevaarlijke Stoffen.

Het opstellen van een arbocatalogus is geen wettelijke verplichting maar het helpt wel om aan de wettelijke voorschriften te kunnen voldoen. Voordeel van de arbocatalogus is dat werkgevers niet zelf hoeven uit te vinden hoe veilig en gezond werken georganiseerd kan worden. De werknemersorganisaties en de werkgeversorganisatie samen hebben in de Arbocatalogus voor de Tentoonstellingsbedrijven branchenormen vastgesteld over de wijze waarop in onze bedrijfstak veilig en gezond gewerkt dient te worden. De Arbeidsinspectie controleert of de bedrijven volgens deze normen werken en zal de regelgeving handhaven met de arbocatalogus als referentiedocument.

Voor wie is de arbocatalogus bedoeld?

De arbocatalogus is specifiek gemaakt voor alle werkgevers en werknemers in de tentoonstellingsbranche en vanzelfsprekend voor diegenen die in de bedrijven belast zijn met de arbozorg, de preventiemedewerkers. In principe kan elke oplossing en maatregel door iedere individuele medewerker van een bedrijf worden  aangekaart.

Welke oplossingen zijn er te vinden?

De eerste oplossingen en maatregelen voor de arbocatalogus zijn inmiddels gereed. Deze hebben betrekking op Lichamelijke Belasting en Houtstof als onderdeel van Gevaarlijke Stoffen. De catalogus zal in de komende tijd verder worden uitgebreid met onderwerpen als:

  • Gevaarlijke Stoffen, o.a. oplosmiddelen.
  • Veiligheid, o.a. machineveiligheid en valgevaar.
  • Werkdruk, o.a. werktijden.

De volgorde van deze onderwerpen is bepaald door de sociale partners.

Hoe kunt u ermee werken?

Deze arbocatalogus bevat tal van oplossingen voor risico´s tijdens het werk in de tentoonstellingsbedrijven. De werkgever en de preventie­medewerker kunnen in de arbocatalogus tal van maatregelen vinden om de arbeidsomstandigheden in hun bedrijf te verbeteren. De werknemer kan in het bedrijf een maatregelblad uitdraaien en dat met de leidinggevende als oplossing voor een risico bespreken. Datzelfde geldt ook voor de personeelsvertegenwoordiging of voor de ondernemingsraad. Als uit uw risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) blijkt dat er oplossingen gevonden moeten worden voor risico's in uw bedrijf, dan kunt u zich oriënteren met deze arbocatalogus.

Welk nut heeft de arbocatalogus voor leveranciers?

Vele maatregelen en oplossingen bevatten verwijzingen naar mogelijke leveranciers die systemen kunnen leveren. Leveranciers kunnen zelf ook oplossingen en maatregelen aanmelden die in de arbocatalogus kunnen worden opgenomen. Een werkgroep van deskundigen zal bij elke aanmelding beoordelen of de aangereikte oplossingen en maatregelen voldoen aan de arbo-eisen.

 

< Terug naar zoekresultaten >

Mail over deze pagina aan de redactie

Je naam is niet ingevuld.
Je e-mail adres is niet ingevuld of niet geldig.
Je reactie is niet ingevuld.

Je reactie op deze pagina gaat naar de redactie, maar wordt niet op de site gepubliceerd.

Verzenden Annuleren

Je reactie is verstuurd aan de redactie. Dank voor je bijdrage.

  Ok  

Er is een fout opgetreden.

Sluiten