Deze arbocatalogus is een initiatief van sociale partners:

Werkoverleg/Toolboxmeeting Werken op hoogte: agendapunt Arbo.

 • Het standaard toevoegen van het agendapunt Arbo maakt het voor medewerkers mogelijk opvallende verbeterpunten of vragen te benoemen.
 • Geef  in de toolboxmeeting informatie over de branchenormen van de arbocatalogus werken op hoogte en wat dat betekent voor hun persoonlijke werkwijze.
 • Geef informatie over de inkoop van arbovriendelijk materiaal dat in de arbocatalogus is benoemd.
 • Motiveer medewerkers voor de website www.werkveiligophoogte.nl. Dat is een online instrument bedoeld voor werkvoorbereiders en uitvoerders. Zij kunnen hiermee in de voorbereidende fase in een handomdraai bepalen hoe in de uitvoerende fase een veilige werkplek op hoogte kan worden gecreëerd.
 • Motiveer medewerkers voor 'good housekeeping' op de tentoonstellingsvloer.

RAI_101208X42

Beoogde effecten

Arbo / ergonomie effect

Door samen oplossingen te bedenken worden deze beter gedragen door de medewerkers en worden toekomstige knelpunten eerder herkend. Dit heeft een positief effect op de preventie van het risico vallen.

Overig

 • Bevorderen van communicatie en informatie
 • Bevorderen functioneren van medewerkers
 • Meer betrokkenheid en tevredenheid  individuele medewerkers tevredenheid
 • Prettiger en efficiënter werken
 • Het werkoverleg/toolboxmeeting kan trainings- en instructie-elementen bevatten.

 

Kenmerken

Specificaties

 • Door open karakter werkoverleg/toolboxmeeting is er tweerichtingsverkeer

Ergonomie

 • Valgevaar als aandachtspunt aan bod laten komen

Randvoorwaarden

Techniek

 • Mogelijk gesprekstraining in het voeren van een groepsgesprek voor de direct leidinggevende

Omgeving

 • Overlegruimte.

Organisatie

 • Periodiek plannen
 • Vervolgacties naar aanleiding van afspraken / gesignaleerde knelpunten. Het is stimulerend als er met de uitkomsten van het werkoverleg/toolboxmeeting concrete verbeteringen gerealiseerd worden.

 

Invoering

Invoeringstermijn

Korte termijn

Aanschafkosten

Geen.

Bijkomende kosten

Mogelijk cursus groepsgesprek.

< Terug naar zoekresultaten >

Arborisico

 • Werken op hoogte

Relevante branche-onderdelen

 • Standbouwbedrijven

Relevante beroepsgroepen

 • Uitvoerend personeel

Handelingen

 • Algemeen

Knelpunten

 • Werken op hoogte
 • Juist keuze hulpmiddelen

Aanpak

 • Individuele maatregel

Soort oplossing

 • Organisatorische oplossing

Mail over deze pagina aan de redactie

Je naam is niet ingevuld.
Je e-mail adres is niet ingevuld of niet geldig.
Je reactie is niet ingevuld.

Je reactie op deze pagina gaat naar de redactie, maar wordt niet op de site gepubliceerd.

Verzenden Annuleren

Je reactie is verstuurd aan de redactie. Dank voor je bijdrage.

  Ok  

Er is een fout opgetreden.

Sluiten