Deze arbocatalogus is een initiatief van sociale partners:

Werkoverleg/Toolboxmeeting Oplosmiddelen: agendapunt Arbo.

 • Het standaard toevoegen van het agendapunt Arbo maakt het voor medewerkers mogelijk opvallende verbeterpunten of vragen te benoemen.
 • Geef in de toolboxmeeting informatie over de branchenormen van de arbocatalogus Oplosmiddelen en wat dat betekent voor hun persoonlijke werkwijze.
 • Geef informatie over de inkoop van arbovriendelijk materiaal, zoals het gebruik van watergedragen lakken en lijmen, dat in de arbocatalogus is benoemd.
 • Laat eens zien hoe de spuiter en zijn collega’s bij het uitdampen blootgesteld worden aan VOS in deze video: http://www.arboportaal.nl/types/video?/onderwerpen/gevaarlijke-stoffen/gevaarlijke-stoffen/vluchtige-organische-stoffen.html
 • Motiveer medewerkers voor ‘good housekeeping’ in de verfmengruimte, de spuitcabine en de droogkamer.

Beoogde effecten

Arbo / ergonomie effect

 • Door samen oplossingen te bedenken worden deze beter gedragen door de medewerkers en worden toekomstige knelpunten eerder herkend. Dit heeft een positief effect op de preventie aan de blootstelling aan oplosmiddelen.
 • Bevorderen van communicatie en informatie
 • Bevorderen functioneren van medewerkers
 • Meer betrokkenheid en tevredenheid individuele medewerkers / tevredenheid
 • Prettiger en efficiënter werken
 • Het werkoverleg/toolboxmeeting kan trainings- en instructie-elementen bevatten.

Kenmerken

Specificaties

Door open karakter werkoverleg/toolboxmeeting is er tweerichtingsverkeer.

Randvoorwaarden

Techniek

 • Periodiek plannen
 • Vervolgacties naar aanleiding van afspraken / gesignaleerde knelpunten. Het is stimulerend als er met de uitkomsten van het werkoverleg/toolboxmeeting concrete verbeteringen gerealiseerd worden.
 • Mogelijk gesprekstraining in het voeren van een groepsgesprek voor de direct leidinggevende

Omgeving

Overlegruimte

Invoering

Invoeringstermijn

Korte termijn

Aanschafkosten

Geen

Bijkomende kosten

Mogelijk cursus groepsgesprek

< Terug naar zoekresultaten >

Oplossing-rechterpaneel

Arborisico

 • Vluchtige Organische Stoffen

Relevante branche-onderdelen

 • Standbouwbedrijven

Relevante beroepsgroepen

 • Staf - leidinggevend
 • Grafisch personeel
 • Uitvoerend personeel

Handelingen

Algemeen.

Knelpunten

Oplosmiddelen

Aanpak

 • Individuele maatregel

Soort oplossing

 • Organisatorische oplossing

Mail over deze pagina aan de redactie

Je naam is niet ingevuld.
Je e-mail adres is niet ingevuld of niet geldig.
Je reactie is niet ingevuld.

Je reactie op deze pagina gaat naar de redactie, maar wordt niet op de site gepubliceerd.

Verzenden Annuleren

Je reactie is verstuurd aan de redactie. Dank voor je bijdrage.

  Ok  

Er is een fout opgetreden.

Sluiten