Deze arbocatalogus is een initiatief van sociale partners:

Spuittechniek HVLP, Airless, Airmix, Elektrostatisch Airmix

In het navolgende overzicht wordt per spuittechniek het aanbrengrendement aangegeven (volgens Kremlin, 2002)

Spuittechniek

Aanbrengrendement

Conventioneel pneumatisch

40%

Airless

60%

Lage druk HVLP

65%

Airmix

78%

Elektrostatische Airmix

90%

Bij Airless, Airmix en HVLP spuittechnieken is het voordeel dat er minder overspray is en dus minder blootstelling aan gevaarlijke stoffen.
Bij airless techniek is het bovendien mogelijk om dikkere verf te verspuiten met een lager oplosmiddelgehalte. Electrostatische spuittechnieken worden ingezet voor metalen objecten met soms ingewikkelde vormen.

Beoogde effecten

Arbo / ergonomie effect

Minder blootstelling door deze technieken aan verfnevel en VOS stoffen.

Efficiency effect

 • Dit spuitpistool heeft een veel gunstiger aanbrengrendement dan conventionele pistolen (55-80%). Milieuwinst wordt behaald doordat de HVLP-spuit met bovenbeker een grondstofbesparing tot gevolg heeft van 10 tot 20%. Vermindering van verfafval, zoals filters, verfblikken en verfresten, wordt bereikt door vermindering van de overspray.

Besparingen: 

 • Door een hoog spuitrendement (maximaal 80%) wordt bespaard op het verfgebruik, waardoor minder verf hoeft te worden ingekocht. De hoogte van het spuitrendement blijkt afhankelijk van de vakkundigheid van de spuiter. In de praktijk is een lakbesparing van 10% tot 20 % mogelijk. Voorwaarde hierbij is dan wel dat er ook minder verf wordt aangemaakt. 
 • De kosten voor de afzuiging / filtering worden lager, omdat per spuitbeurt minder verf in de filtering terecht komt, waardoor de gebruiksduur verlengd wordt.
  Er ontstaat minder verafval door de lagere overspray, waardoor de afvalverwerkingskosten lager worden.

Kenmerken

Specificaties

High Volume Low Pressure (HVLP) is gebaseerd op het spuiten van verf onder lage druk (0,3 – 0,7 bar) met een groot volume lucht. Door de lage druk, 5 à 10 maal lager dan bij conventioneel spuiten, ontstaat minder verneveling en minder terugslag van verf. Het aanbrengrendement (55%-80%) is hoger dan bij conventioneel pneumatisch spuiten (aanbrengrendement 30%-60%).

Randvoorwaarden

Techniek

Kies voor een bovenbekerpistool. Een bovenbekerpistool kan in tegenstelling tot een onderbekerpistool helemaal leeggespoten worden.
De ontwikkeling van de HVLP-techniek is zeer snel gegaan. Steeds betere pistolen komen op de markt, waarmee de slechte ervaringen van enkele jaren terug voorgoed tot het verleden behoren. Ook lakleveranciers gaan bij hun ontwikkelingen van laksystemen uit van het gebruik van deze spuittechniek.

Bij het overschakelen op een HVLP-pistool moet er rekening mee gehouden worden dat de volgende aanpassingen noodzakelijk kunnen zijn:

 • Aanpassen van de compressor en de persluchtleidingen aan het hoge luchtdebiet;
 • Aanpassen van de spuittechniek / opleiding van de spuiter.

Omgeving

HVLP-spuiten met bovenbeker is toepasbaar in alle spuitinrichtingen.
Verfmateriaal dat met een HVLP-pistool is gespoten kan na droging een lichte spuitstructuur hebben. Bij grondmaterialen is dit geen probleem, daar deze na droging veelal worden geschuurd, doch bij aflak kan dit een bezwaar zijn.

Invoering

Invoeringstermijn

Korte termijn

Aanschafkosten

De kosten van HVLP spuiten zijn afhankelijk van het type spuit en de bijbehorende accessoires, en bedragen circa EUR 350. Bovenbekerpistolen zijn goedkoper dan onderbekerpistolen.

Mogelijke leveranciers

Diversen o.a.
www.wiltec.nl

< Terug naar zoekresultaten >

Oplossing-rechterpaneel

Arborisico

 • Vluchtige Organische Stoffen

Relevante branche-onderdelen

-

Relevante beroepsgroepen

 • Uitvoerend personeel

Handelingen

Spuiten met lakken en verven van producten en de overspray met een conventionele pneumatische verfspuit, waardoor ook de verspoten verf kan terugketsen.

Knelpunten

Oplosmiddelen

Aanpak

 • Collectieve maatregel

Soort oplossing

 • Technische oplossing

Mail over deze pagina aan de redactie

Je naam is niet ingevuld.
Je e-mail adres is niet ingevuld of niet geldig.
Je reactie is niet ingevuld.

Je reactie op deze pagina gaat naar de redactie, maar wordt niet op de site gepubliceerd.

Verzenden Annuleren

Je reactie is verstuurd aan de redactie. Dank voor je bijdrage.

  Ok  

Er is een fout opgetreden.

Sluiten