Deze arbocatalogus is een initiatief van sociale partners:

Persoonlijke valbeveiliging 1 'fall restraint'

Persoonlijke valbescherming kent twee verschillende uitvoeringen, de zogenaamde 'fall restraint' en 'fall-arrest'.

'Fall restraint' (=positioneren) staat voor het treffen van voorzieningen die het risico van een val volledig uitsluiten. Concreet komt dit neer op voorkomen dat mensen in de buurt van een rand kunnen komen en dus niet naar beneden kunnen vallen. Indien mogelijk verdient deze manier van valbeveiliging de voorkeur boven een 'fall-arrest' bescherming. Bij beide systemen zijn de optredende belastingen zo laag mogelijk, zowel voor de onderconstructie als voor de gebruiker die zich moet zekeren.

fall_restraint.jpg

Voorbeeld 'fall restraint'

Kenmerken

Specificaties

 • Een systeem voor'fall restraint' bestaat uit een heupgordel of veiligheidsharnas (gebruik van borstgordel of broekgordel is in Nederland verboden), een verbindingslijn en een verankeringspunt (vast ankerpunt, meeloopsysteem in rail, etc.).

Veiligheid

 • Persoonlijke beschermingsmiddelen mogen pas worden ingezet wanneer middels de online module www.werkveiligophoogte.nl  kan worden aangetoond dat er geen alternatieven mogelijk zijn of dat er sprake is van het 'redelijkerwijs-principe'.

Randvoorwaarden

Techniek

Persoonlijke valbeschermingsmiddelen behoren tot de categorie III PBM's (Persoonlijke Beschermings Middelen). Voor deze categorie gelden afwijkende eisen ten opzichte van andere PBM's, namelijk:

 • Fabrikanten van valbescherming moeten werken conform ISO 9000.
 • Op de producten moet het CE-merkteken staan, met daarbij het jaar waarin de verklaring van conformiteit werd verleend.
 • Het nummer van de 'notified body' die het kwaliteitssysteem van de fabrikant controleert, moet op elk product vermeld staan.

Naast de hierboven beschreven markeringen moeten er ook andere kenmerken worden aangebracht op de persoonlijke beschermingsmiddelen voor valbeveiliging. Deze aanvullende kenmerken zijn:

 • Jaar en maand van productie.
 • Naam fabrikant en/of leverancier.
 • Serienummer.
 • Teken dat aangeeft dat de laatste inspectie minder dan een jaar geleden is uitgevoerd.

Persoonlijke valbescherming dient minimaal eens per jaar gekeurd te worden door een onafhankelijk testinstituut dat daartoe bevoegd is verklaard vanuit de Europese Commissie. Deze instituten staan geregistreerd als een zogenaamde 'notified body'. De resultaten van deze keuringen worden vastgelegd in een zogeheten conformiteitsverklaring (keuringsrapportage). Een aanvullende keuring van de valblokken en meelopende valbeschermers moet altijd plaats vinden wanneer het materiaal bijvoorbeeld door een val is belast. Na een val dienen materialen als harnas van de gebruiker, verbindingslijn en bandvaldemper vervangen te worden.

Ook moet voorzien worden in een effectief reddingsplan om iemand zo snel als mogelijk uit het harnasgordel te bevrijden, vanwege het 'hangtrauma'.

Omgeving

Bij de toepassing van integrale valbeveiligingssystemen ('fall restraint') worden de volgende eisen gesteld:

 • Er moet worden aangehaakt aan het systeem op een tegen valgevaar beveiligde plaats.
 • Systemen met rails of kabels die via verankeringspunten zijn bevestigd aan de dakconstructie moeten voldoen aan NEN-EN 795.
 • Systemen hebben een loopwagentje, waaraan de gordel moet worden aangepikt, dat tussen verankeringen kan passeren.
 • Het integrale valbeveiligingssysteem volgt de dakrand op een vastgestelde afstand met een minimum van 2 m en een maximum van 5,5 m.
 • Op plaatsen waar pendulegevaar aanwezig is, moet dit worden beperkt door de toepassing van individuele verankeringspunten op maximaal 2 m uit de uitwendige hoek.

Invoering

Invoeringstermijn

Korte termijn

Aanschafkosten

Afhankelijk van het type valbeveiliging

Mogelijke leveranciers

www.skyworks.nl

< Terug naar zoekresultaten >

Arborisico

 • Werken op hoogte

Relevante branche-onderdelen

 • Standbouwbedrijven

Relevante beroepsgroepen

 • Uitvoerend personeel

Handelingen

Wanneer werk op hoogte moet worden uitgevoerd, en deze werkplekken niet door beschermende voorzieningen zoals borstweringen of hekwerken (collectieve valbescherming) tegen valgevaar afgeschermd kunnen worden, is het werken met persoonlijke valbescherming de laatste optie.

Knelpunten

 • Werken op hoogte

Aanpak

 • Persoonlijke beschermingsmiddelen

Soort oplossing

 • Technische oplossing

Mail over deze pagina aan de redactie

Je naam is niet ingevuld.
Je e-mail adres is niet ingevuld of niet geldig.
Je reactie is niet ingevuld.

Je reactie op deze pagina gaat naar de redactie, maar wordt niet op de site gepubliceerd.

Verzenden Annuleren

Je reactie is verstuurd aan de redactie. Dank voor je bijdrage.

  Ok  

Er is een fout opgetreden.

Sluiten