Deze arbocatalogus is een initiatief van sociale partners:

'Good housekeeping'

 • Bij werkzaamheden met kankerverwekkende stoffen en processen ( waaronder oplosmiddelhoudende stoffen) moet de werkgever een zone inrichten waar werknemers zonder gevaar voor blootstelling kunnen eten en drinken. De werknemers krijgen doeltreffende werkkleding ter beschikking gesteld, die op een aparte plaats opgeborgen kan worden. Ook zijn er doelmatige wasgelegenheden en doucheruimten beschikbaar. De werknemers gebruiken, bewaren en reinigen de persoonlijke beschermingsmiddelen volgens instructie. Zie Arbobesluit: Artikel 4.20 Hygiënische beschermingsmaatregelen
 • Verwijder zo veel mogelijk verf en lak uit de spuit en andere apparatuur voordat deze worden schoongemaakt.
 • Voorkom indrogen van de lak of verf in de spuit en andere apparatuur. Je hoeft dan minder schoonmaakmiddelen te gebruiken.
 • Sluit blikken met verf of beits wanneer deze niet gebruikt worden.
 • Voorkom dat gebruikte doeken of ander afval kunnen uitdampen. Gooi ze na gebruik direct weg of bewaar ze in afsluitbare blikken of verpakkingen.
 • Houd lijm- en lakblikken schoon en zorg dat de etiketten met gevarensymbolen leesbaar blijven.
 • Motiveer medewerkers voor ‘good housekeeping’ in de verfmengruimte, de spuitcabine en de droogkamer.

 

Foto: Goed: dat alle blikken en cans zijn afgesloten. Fout: dat alle poetsdoeken in de ruimte uitdampen. Tip: ruim de poetsdoek op in een ton met afsluitdeksel.

Beoogde effecten

Arbo / ergonomie effect

 • Door samen ordelijk en netjes te werken heeft dit een positief effect op de preventie aan de blootstelling aan oplosmiddelen;
 • Prettiger, efficiënter en gezonder werken.

Kenmerken

Randvoorwaarden

Techniek

 • Dagelijkse aandacht;
 • Vervolgacties naar aanleiding van afspraken over good housekeeping. Het is stimulerend als er met de uitkomsten van good housekeeping concrete verbeteringen gerealiseerd worden.

Invoering

Invoeringstermijn

Korte termijn

Aanschafkosten

Good housekeeping-maatregelen zijn over het algemeen kosteloos. Een goede implementatie ervan vereist wel de inzet van alle medewerkers. Er is een besparing op het grondstoffen-, elektriciteits- en oplosmiddelengebruik.

Mogelijke leveranciers

N.v.t.

< Terug naar zoekresultaten >

Oplossing-rechterpaneel

Arborisico

 • Vluchtige Organische Stoffen

Relevante branche-onderdelen

 • Standbouwbedrijven

Relevante beroepsgroepen

 • Staf - leidinggevend
 • Grafisch personeel
 • Uitvoerend personeel

Handelingen

Algemeen

Knelpunten

Onnodige blootstelling aan oplosmiddele

Aanpak

 • Individuele maatregel

Soort oplossing

 • Organisatorische oplossing

Mail over deze pagina aan de redactie

Je naam is niet ingevuld.
Je e-mail adres is niet ingevuld of niet geldig.
Je reactie is niet ingevuld.

Je reactie op deze pagina gaat naar de redactie, maar wordt niet op de site gepubliceerd.

Verzenden Annuleren

Je reactie is verstuurd aan de redactie. Dank voor je bijdrage.

  Ok  

Er is een fout opgetreden.

Sluiten