Deze arbocatalogus is een initiatief van sociale partners:

Afwisseling in het werk

Alle medewerkers moeten regelmatig stilstaand werk en zittend werk, of lopend werk of gebogen werk of repeterend werk kunnen afwisselen.

Langdurig in dezelfde houding of vaak dezelfde bewegingen maken kan tot klachten leiden. Bijvoorbeeld lang achter elkaar staan kan leiden tot problemen in benen en bloedsomloop.

Bekijk bij welke werkzaamheden er sprake is van langdurig in dezelfde houding werken of repeterend werk en bekijk welke mogelijkheden er zijn om dit te voorkomen. Zorg dat medewerkers hun werkzaamheden regelmatig kunnen onderbreken of afwisselen.

Beoogde effecten

Arbo / ergonomie effect

 • Groot effect. Er is tijd voor herstel waardoor er een regelmogelijkheid is om overbelasting en klachten te voorkomen.

Efficiency effect

 • Eenvoudig te realiseren door planning. Hogere flexibiliteit bij inzet medewerkers. Nadeel is groter aantal cursussen en opleidingen.

Kenmerken

Specificaties

 • Bepaald kennisniveau verondersteld bij de medewerkers
 • Communicatieve vaardigheden leidinggevende of preventiemedewerker

Veiligheid

 • Veilig en gezond werken.

Ergonomie

 • Veilig en gezond werken.

Randvoorwaarden

Omgeving

 • Acceptatie binnen bedrijf / medewerkers

Invoering

Invoeringstermijn

 • Korte/middellange termijn

Aanschafkosten

 • Variabel

Bijkomende kosten

 • Meer cursussen en opleidingen van de medewerkers benodigd.
 • Opmaak van een onderbouwd en optimaal afwisselingsprogramma.

Mogelijke leveranciers

 • Ergonomen en Arbeids- en organisatieadviseurs Arbodiensten
< Terug naar zoekresultaten >

Arborisico

 • Zwaar tillen
 • Dragen
 • Duwen en Trekken
 • Ongunstige Werkhouding
 • Repeterende bewegingen

Relevante branche-onderdelen

 • Standbouwbedrijven

Relevante beroepsgroepen

 • Grafisch personeel
 • Logistiek personeel
 • Uitvoerend personeel

Handelingen

 • Alle werkzaamheden.

Knelpunten

 • Het betreft een spreiding van de lichamelijke belasting. Er is nog steeds een bovengrens.

Aanpak

 • Individuele maatregel

Soort oplossing

 • Organisatorische oplossing

Mail over deze pagina aan de redactie

Je naam is niet ingevuld.
Je e-mail adres is niet ingevuld of niet geldig.
Je reactie is niet ingevuld.

Je reactie op deze pagina gaat naar de redactie, maar wordt niet op de site gepubliceerd.

Verzenden Annuleren

Je reactie is verstuurd aan de redactie. Dank voor je bijdrage.

  Ok  

Er is een fout opgetreden.

Sluiten