Zwaar Tillen

Risico

Tillen is het recht omhoog brengen van een last. Regelmatig zwaar tillen leidt tot overbelasting van rugspieren en tussenwervelgewrichten. Daarom vraagt lichamelijke belasting als gevolg van tillen om een actieve aanpak. Voorwerpen zwaarder dan 25 kilo mogen niet met de hand worden getild omdat het lichaam, in het bijzonder de rug, dan te zwaar wordt belast.

De limiet van 25 kilo geldt bij een ideale tilsituatie waarbij je het voorwerp op heuphoogte dicht bij het lichaam optilt. Vaak til je een voorwerp hoger, lager of verder van het lichaam af. Het maximale tilgewicht is in die gevallen lager. Als je boven de 1 meter 75 een gewicht zwaarder dan vier kilo tilt, neemt het gezondheidsrisico toe. Bovendien is het tillen met gedraaide rug, boven de macht, ver reikend of bukkend extra belastend en dus ongewenst.

Bij de standbouwbedrijven wordt zowel op locatie als in de werkplaats en in het magazijn veel gewerkt met zware lasten. Denk aan kolommen, trussen, wanden en vloersystemen zoals de 50/50 cm laminaat- en tapijttegels die op locatie worden gesjouwd. Of het houten plaatmateriaal dat getild wordt in de werkplaats. Na het afbreken van de beurs worden zware tafelbladen schoon gemaakt en opgeborgen in het magazijn.

Ook het aantal keren dat je moet tillen is van invloed op de lichamelijke belasting. Als je samen met een paar collega's van een verhuurbedrijf 12.000 stoelen van 4,5 kilo per stuk op een beurs moet uitzetten, kan dat evenzeer tot overbelasting leiden.

Lees verder

Aanpak

De lichamelijke belasting kan in veel gevallen omlaag door de juiste werkwijze en hulpmiddelen in te zetten. Ten eerste is er de doelstelling om het tillen met de hand zoveel mogelijk te vermijden. Verder is het maximale gewicht dat door 1 persoon met de hand mag worden getild vastgesteld op 25 kilo. Twee personen samen mogen incidenteel tot 50 kilo met de hand tillen mits de ruimte groot genoeg is om op een goede manier te kunnen tillen.

Bij het oplossen of verminderen van problemen bij het tillen volgen wij de arbeidshygiënische strategie. We proberen het probleem in eerste instantie op te lossen door het bij de bron aan te pakken. Door ervoor te zorgen dat je niet hoeft te tillen vermijd je het risico van lichamelijke belasting; bijvoorbeeld een heftruck of goederenlift kan de tilfunctie overnemen.

Als aanpak bij de bron niet mogelijk is treffen we gerichte maatregelen die de risico's van zwaar tillen beperken en de lichamelijke belasting terugdringen. We geven de voorkeur aan collectieve beschermingsmaatregelen boven oplossingen gericht op de individuele werknemer. Door de inzet van een hulpmiddel zoals een zuignapheffer of een heftafel kun je lichamelijke belasting door tillen beperken. Ook kunnen we organisatorische maatregelen nemen die het probleem helpen oplossen; zoals taakroulatie, verbetering van de magazijninrichting of samen tillen. Pas als er geen andere oplossing is stelt de werkgever persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking aan de werknemer om het probleem op te lossen..

Bij het uitzetten van stoelen en tafels en het vervoeren van tapijtrollen wordt er regelmatig zwaar getild en gedragen. Dit is tevens het geval bij werkzaamheden met vloer- en standonderdelen, trussen en panelen. Zowel het handmatig tillen als het gewicht van het voorwerp of onderdeel vormen hierbij een probleem. Soms kun je het gewicht verminderen door te werken met lichtere materialen.

De combinatie van het draaien van je romp en het tillen van bijvoorbeeld houten plaatmateriaal, balken en planken is extra lichamelijk belastend.

De tilfrequentie heeft ook invloed op de fysieke belasting door tillen. Volgens de NIOSH-norm (Amerikaans Instituut voor Veiligheid en Gezondheid) is het advies om voorwerpen van maximaal 4 kilo met twee handen niet meer dan 7 keer per minuut te tillen. De 12.000 stoelen van 4,5 kilo elk die op de beurs moeten worden uitgezet zijn volgens de NIOSH-norm al te zwaar om 7 keer per minuut te worden getild. Voor voorwerpen tot 11,5 kilo geldt een maximale tilfrequentie van 2 keer per minuut. Als je samen met een collega een flightcase met verlichtingsmateriaal zwaarder dan 23 kilo meer dan 2 keer per minuut optilt, loop je al een gezondheidsrisico..

Werkgevers en werknemers: breng tijdens het werkoverleg of de toolboxmeeting aandachtspunten in en betrek alle medewerkers bij het zoeken naar oplossingen om slimmer te werken. Het is belangrijk om te weten hoe je zo gunstig mogelijk tilt. Zorg voor regelmatig herhaalde instructie (jaarlijks) voor de medewerkers over de manier waarop belasting kan worden voorkomen of verminderd. Betrek een deskundige bij het zoeken naar oplossingen en het geven van instructies voor ergonomisch verantwoorde werkhoudingen.

Bovendien kunnen goede beschermingsmiddelen, zoals werkkleding die door de werkgever ter beschikking wordt gesteld, een verlichting geven in de dagelijkse tilbelasting. Bijvoorbeeld warmhoudjassen houden de spieren lekker warm als afkoeling op de loer ligt bij de opbouw van stands in de ochtendkou.

Lees verder

Aanpak bij de bron

Collectieve maatregelen

Individuele maatregelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Wetten en normen

  • Arbobesluit artikel 5.2 en 5.3; NIOSH-tilnorm over het voorkomen of beperken van gevaren ten behoeve van de veiligheid en gezondheid. De NIOSH-tilnorm is een specifieke methode en tevens wettelijke formule voor het berekenen van lasten.
  • De tentoonstellingsbranche kent specifieke normen die lichamelijke belasting door tillen beperken. Onder andere zijn de volgende normen van toepassing:
  1. Met de hand tillen wordt zoveel mogelijk vermeden.
  2. Het maximale gewicht dat door 1 persoon met de hand mag worden getild is 25 kg.
  3. Het maximale gewicht dat door 2 personen samen incidenteel mag worden getild is 50 kg. Let op: dit geldt alleen als de ruimte groot genoeg is om ook op een goede manier te kunnen tillen en er geen hulpmiddelen beschikbaar zijn voor die werkzaamheden.

 

< Terug naar zoekresultaten >

Achtergrondinformatie

  • AI-blad (ARBO Informatie) nr. 29, thema Fysieke Belasting.

A-bladen Tillen; deze bevatten afspraken om de lichamelijke belasting door tillen in de bouwnijverheid en de tentoonstellingsbranche zoveel mogelijk terug te dringen. Een algemeen A-blad Tillen en specifieke brochures voor de werkgever en de werknemer zijn beschikbaar via de website www.arbouw.nl

Links

CLC-Vecta Centrum voor Live Communication

FNV Meubel & Hout

Arbosite CNV

Arbouw: kennisinstituut voor arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid

Arbosite van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

SDU (uitgever van AI-blad ARBO Informatie)

Mail over deze pagina aan de redactie

Je naam is niet ingevuld.
Je e-mail adres is niet ingevuld of niet geldig.
Je reactie is niet ingevuld.

Je reactie op deze pagina gaat naar de redactie, maar wordt niet op de site gepubliceerd.

Verzenden Annuleren

Je reactie is verstuurd aan de redactie. Dank voor je bijdrage.

  Ok  

Er is een fout opgetreden.

Sluiten