Ongunstige Werkhouding

Risico

In de tentoonstellingsbouw worden sommige werkzaamheden in gedwongen, ongunstige werkhoudingen verricht. Het werken in een slechte houding veroorzaakt een extra belasting van het lichaam en leidt tot klachten vooral aan de rug, schouders en knieën.

Bij het leggen van tapijttegels voor een vakbeurs en bij de opbouw van trussen en 'rigging' voor een evenement werk je voortdurend gebukt. Bij het stellen van vloerdelen moet je veel reiken in een gebogen lichaamshouding. In het magazijn maak je het verhuurde materieel schoon waarbij je langdurig in een gebogen werkhouding staat.

Bij deze werkzaamheden met een ongunstige werkhouding worden de spieren en gewrichten langdurig in één stand gezet wat leidt tot een typisch statische belasting van de spieren en gewrichten. Ongunstige werkhoudingen komen in de tentoonstellingsbouw veel voor en leiden tot tal van gewrichtsklachten (knieën en schouders), stijve spieren en ontstekingen. Eveneens raak je door een ongunstige werkhouding onnodig vermoeid.

Bij alle werkzaamheden waarbij je met één of meer lichaamsdelen vier seconden of langer dezelfde
houding aanneemt, is sprake van een statische werkhouding. In de tentoonstellingsbouw komt dit veel voor bij verfspuiters en monteurs. Ook als je continu van werkhouding wisselt maar de afzonderlijke werkhoudingen steeds vier seconden of langer duren, spreken we van statische werkhoudingen. Bovendien zijn er in onze bedrijfstak beroepen met een dynamische werkhouding, waarin de werknemer het risico van uitputting loopt, zoals de standbouwers.

Werknemers die vaak een extreme houding moeten aannemen lopen extra gezondheidsrisico. Ook wie veel kracht moet uitoefenen, langdurig in één houding moet werken of steeds dezelfde houdingen moet innemen, loopt risico. 

Lees verder

Aanpak

In veel gevallen is lichamelijke belasting door een ongunstige werkhouding niet noodzakelijk. Door vooraf na te denken hoe je het werk gaat aanpakken kun je de lichamelijke belasting verminderen.

Volgens de arbeidshygiënische strategie proberen we eerst het probleem bij de bron aan te pakken door een ongunstige werkhouding te voorkomen. Kunnen we het werk op een andere manier aanpakken? Als dat niet of beperkt mogelijk is zetten we hulpmiddelen in. Bijvoorbeeld door het werk op hoogte te brengen met een trussbutler of met bokken kunnen we in een gunstiger houding werken. Bij knielend werk kunnen we rolondersteuning krijgen door de Arboseat in te zetten.

Verder kunnen we organisatorische oplossingen doorvoeren zoals een andere werkvolgorde en het verdelen van de werklast over meerdere collega's door taken onderling te laten rouleren. Pas in laatste instantie zetten we persoonlijke beschermingsmiddelen in.

De werkgevers en werknemers in de tentoonstellingsbouw spreken richtlijnen en limieten af over ongunstige werkhouding die gelden als branchenorm. De Arbeidsinspectie handhaaft de limieten op basis van deze branchenorm.

  1. Het werken in een gebogen houding wordt beperkt tot 1 á 4 uur per dag.
  2. De Actie Limiet (AL) voor ongunstige werkhouding geeft een lichaamsbuiging van maximaal 20 graden aan als acceptabele grenswaarde die weinig risico op gezondheidsklachten oplevert.
  3. De Maximale Arbouw Limiet (MAL) stelt een lichaamsbuiging van 60 graden of meer als onacceptabel.

Directe maatregelen ter verbetering van de ongunstige werkhouding zijn noodzakelijk omdat er een groot risico is voor gezondheidsklachten.

  • Onder voorwaarden zijn de waarden tussen de AL (20 graden)en de MAL (60 graden) acceptabel indien volgens de arbocatalogus maatregelen worden genomen om de ongunstige werkhouding te verbeteren.

Weten hoe je ongunstige werkhoudingen kunt ombuigen naar gunstige werkhoudingen is van groot belang. Maatregelen op het gebied van werkhouding beginnen met een goede voorlichting. Om die reden dient het onderwerp ongunstige werkhouding regelmatig (jaarlijks) terug te keren in de toolboxmeeting. Geef de werknemers tijdens dit werkoverleg instructie hoe zij de ongunstige werkhoudingen kunnen voorkomen of terugbrengen. Werkgevers en werknemers, zoek vooral samen naar oplossingen om slimmer te werken!

Lees verder

Collectieve maatregelen

Individuele maatregelen

Wetten en normen

  • Arbowet artikel 3, lid 1, sub a, c.
  • Arbobesluit artikel 1.1, 5.2, 5.3 en 5.4.
  • Publicatie Arbouw waarin de grenswaarden voor lichamelijke belasting door ongunstige werkhouding zijn vastgelegd.
< Terug naar zoekresultaten >

Achtergrondinformatie

  • AI-blad (ARBO Informatie) nr. 29, thema Fysieke Belasting.
  • HARM-methode (Hand Arm Risicobeoordelings Methode) is een instrument om gezondheidsrisico's op arm-, nek-, en schouderklachten te bepalen

Links

Mail over deze pagina aan de redactie

Je naam is niet ingevuld.
Je e-mail adres is niet ingevuld of niet geldig.
Je reactie is niet ingevuld.

Je reactie op deze pagina gaat naar de redactie, maar wordt niet op de site gepubliceerd.

Verzenden Annuleren

Je reactie is verstuurd aan de redactie. Dank voor je bijdrage.

  Ok  

Er is een fout opgetreden.

Sluiten