Dragen

Risico

Dragen is tillen en lopen tegelijkertijd. Dragen is extra belastend voor het lichaam omdat dit met elke stap de last opnieuw moet opvangen. Door de druk van het gewicht heb je tijdens het dragen minder evenwicht waardoor je misstappen die je tijdens het lopen maakt minder gemakkelijk kunt corrigeren.

Het is niet toegestaan om een voorwerp zwaarder dan 20 kilo (bij tweehandig dragen) en 10,5 kilo (bij éénhandig dragen) te dragen omdat het lichaam, in het bijzonder de rug, dan te zwaar wordt belast. Regelmatig zwaar dragen leidt eveneens tot overbelasting van rugspieren en tussenwervelgewrichten. Lichamelijke belasting als gevolg van dragen vraagt daarom om een actieve aanpak.

Vaak hou je bij het dragen de last te hoog, te laag of te ver van het lichaam af.  Of moet je met één hand dragen of draag je over lange afstanden en komt het dragen ook de gehele dag voor. Het maximale draaggewicht wordt in die gevallen eerder bereikt. Bovendien kost het lopen met een zwaar voorwerp extra energie en is dus vermoeiend.

Bij de standbouwbedrijven wordt zowel op locatie als in de werkplaats en in het magazijn veel gewerkt met zware lasten die veelvuldig verplaatst worden door ze te dragen. Denk aan het plaatmateriaal in de houtbewerking en het sjouwen met tapijtrollen en trussen bij de standbouw. Zwaar meubilair zoals tafels en de wandpanelen van stands worden uit de vrachtwagen gedragen bij het opbouwen van de beurs. Ook het aantal keren dat je een voorwerp moet dragen is van invloed op je lichamelijke belasting. Als je twintig keer per dag een gewicht van meer dan 10 kilo moeten dragen (een gereedschapskist bijvoorbeeld) kan dat evenzeer tot overbelasting leiden.

Lees verder

Aanpak

De lichamelijke belasting kan in veel gevallen omlaag door de juiste werkwijze en hulpmiddelen in te zetten.

Ten eerste is er de doelstelling om het dragen zoveel mogelijk te vermijden. Verder is het maximale gewicht dat door 1 persoon gedragen mag worden vastgesteld op 20 kilo (bij tweehandig dragen) en op 10,5 kilogram (bij éénhandig dragen). Twee personen samen mogen tot 40 kilo (tweehandig dragen) of 21 kilo (éénhandig dragen) dragen.

Bij het oplossen of verminderen van problemen bij het dragen volgen wij de arbeidshygiënische strategie. We proberen het probleem in eerste instantie op te lossen door het bij de bron aan te pakken. Niet handmatig hoeven dragen is waar het om gaat als je vaak of regelmatig een voorwerp moet verplaatsen. Dit kun je mogelijk maken door gebruik te maken van een montagelift met lier, een palletwagen, een elektrische mover of een vorkheftruck.

Als aanpak bij de bron niet mogelijk is treffen we gerichte maatregelen die de risico's van dragen beperken en de lichamelijke belasting terugdringen. We geven de voorkeur aan collectieve beschermingsmaatregelen boven oplossingen gericht op de individuele werknemer. Door de inzet van een hulpmiddel zoals een zuignapheffer, een kantelbare platenwagen of draagbeugels kun je lichamelijke belasting door dragen beperken. Ook kunnen we organisatorische maatregelen nemen die het probleem helpen oplossen; zoals taakroulatie of de ergonomische inrichting van het magazijn. Pas als er geen andere oplossing is stelt de werkgever persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking aan de werknemer om het probleem op te lossen.

Bij het uitzetten van stoelen en tafels en het vervoeren van tapijtrollen worden regelmatig zware lasten gedragen. Dit is tevens het geval bij werkzaamheden met vloer- en standonderdelen, trussen en panelen. Zowel het handmatig dragen als het gewicht van het voorwerp of onderdeel vormen hierbij een probleem. Soms kun je het gewicht verminderen door te werken met lichtere materialen of kleinere eenheden.

Er is een rekenmethode waarmee je het maximale draaggewicht kunt berekenen, namelijk de Mital-methode. Bij het bepalen van het maximaal toelaatbare draaggewicht met de Mital-methode worden als variabelen genomen de draagafstand, -hoogte en -frequentie. Bovendien is het één of tweehandig dragen medebepalend. Metbehulp van deze variabelen kun je een maximaal toelaatbaar draaggewicht berekenen. Er is een eenvoudige rekenmethode volgens Mital beschikbaar, waarmee je snel kunt bepalen hoeveel je mag dragen.

Werkgevers en werknemers: breng tijdens het werkoverleg of de toolboxmeeting aandachtspunten in en betrek alle medewerkers bij het zoeken naar oplossingen om slimmer te werken. Het is belangrijk om te weten hoe je zo gunstig mogelijk kunt dragen. Zorg voor regelmatig herhaalde instructie (jaarlijks) voor de medewerkers over de manier waarop belasting kan worden voorkomen of verminderd. Betrek een deskundige bij het zoeken naar oplossingen en het geven van instructies voor ergonomisch verantwoorde werkhoudingen.

Goede beschermingsmiddelen, zoals werkhandschoenen, kunnen pijn en schade aan handen voorkomen tijdens het dragen. Deze dienen door de werkgever ter beschikking te worden gesteld.

Lees verder

Aanpak bij de bron

Collectieve maatregelen

Individuele maatregelen

Wetten en normen

  • Arbobesluit artikel 5.2 en 5.3; Mital-methode (1993).

Dragen moet worden gezien als 'tillen gecombineerd met lopen'. Voor de bepaling van het maximale draaggewicht kan gebruik worden gemaakt van de Mital-methode (1993).

De tentoonstellingsbranche kent specifieke normen die lichamelijke belasting door dragen beperken. Onder andere zijn de volgende normen van toepassing:

  1. Dragen wordt zoveel mogelijk vermeden.
  2. Het maximale gewicht dat 1 persoon mag dragen is 20 kilo, bij tweehandig dragen.
  3. Het maximale gewicht dat 1 persoon mag dragen is 10,5 kilo, bij éénhandig dragen.
  4. Het maximale gewicht dat door 2 personen samen mag worden gedragen is 40 kilo, bij tweehandig dragen.
  5. Het maximale gewicht dat door 2 personen samen mag worden gedragen is 21 kilo, bij éénhandig dragen.
< Terug naar zoekresultaten >

Mail over deze pagina aan de redactie

Je naam is niet ingevuld.
Je e-mail adres is niet ingevuld of niet geldig.
Je reactie is niet ingevuld.

Je reactie op deze pagina gaat naar de redactie, maar wordt niet op de site gepubliceerd.

Verzenden Annuleren

Je reactie is verstuurd aan de redactie. Dank voor je bijdrage.

  Ok  

Er is een fout opgetreden.

Sluiten